Green Scythe Fair 2012
Photos taken by local photojournalist Deborah Johnson. www.deborahjohnson.co.uk. Click on images to enlarge.
2012 Scythe-5162
2012 Scythe-5170
2012 Scythe-5227
2012 Scythe-5233
2012 Scythe-5238
2012 Scythe-5242
2012 Scythe-5250
2012 Scythe-5261
2012 Scythe-5266
2012 Scythe-5274
2012 Scythe-5342
2012 Scythe-5349
2012 Scythe-5382
2012 Scythe-5402
2012 Scythe-5441
2012 Scythe-5448
2012 Scythe-5465
2012 Scythe-5107